V našem vzdělávání probíhá řada potřebných změn. Často však bez zjevných souvislostí a jasného cíle. Přetrvávají problémy, které jsme měli vyřešit již před deseti lety. Komplikují práci ředitelům, učitelům i zřizovatelům škol. Doplací na to však především budoucí generace.


Proto jsem s důvěrou pana premiéra oslovila několik desítek předních aktérů českého vzdělávání a požádala je o konzultace a zpětnou vazbu při sestavování dokumentu, který obsahuje návrh možné podoby reformy regionálního školství. Mým cílem bylo nahlédnout na naše školství komplexně a nabídnout ucelený balík opatření, který poslouží jako podklad pro širší veřejnou debatu. 

Děkuji všem 150 aktérům vzdělávání z různých regionů, kteří jste se do otevřené debaty zapojili, samozřejmě i vám, kteří jste konferenci sledovali online.

Srdečně

Mgr. Renáta Zajíčková
poslankyně, předsedkyně Podvýboru pro reg. školství

 

Chtěl bych poděkovat paní poslankyni Renátě Zajíčkové za organizaci konference k reformě regionálního školství. Je zcela zřejmé, že nastala doba pro hlubší změny v českém školství a tato konference byla dobrou příležitostí diskutovat mezi politiky a odborníky jejich rámec. Čeká nás například debata o prodloužení povinné školní docházky i tom, jak upravit oborovou strukturu středního školství, kde se poptávka rodičů a dětí v řadě regionů se nepotkává s nabídkou. Musíme hledat rovnováhu mezi zájmy klíčových skupin - dětmi, rodiči, zaměstnavateli a také mezi zájmy společnosti jako celku. Český vzdělávací systém nefunguje jako sociální výtah a dostatečně neumožňuje vtáhnout do vyšších pater vzdělávacího systému děti, které nemají příznivé rodinné zázemí.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy


 • Datum: pondělí 19. června 2023, 14:00 - 18:00
 • Místo: Poslanecká Sněmovna, Sněmovní 4/176
 • Kapacita: 120 hostů prezenčně + online stream (záznam bude dostupný)
 • Formát: 1 panel (moderátor + 6 řečníků, 90 min moderovaná diskuze, 60 min diskuze s publikem)

 

Program, témata, řečníci: 

14:00 Zahájení konference

 • Úvodní slovo - doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., ministr školství 
 • Prezentace - Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně, předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení
 • Aktuální data ve vzdělávání - Václav Korbel, PAQ Research

14:30 Diskuzní panel (bude rozdělen přestávkou)

 • Evropský trend - Prodloužení povinného vzdělávání o dva roky na střední škole
 • Optimalizace infrastruktury - Zkrácení základní školy a redesign středního vzdělávání
 • Modularita - Vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání
 • Budoucnost - Pozitivní přínosy zamýšlených změn pro naše školy

 • doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., ministr školství
 • Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně, předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení
 • prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Centrum pro sociální a ekonomické strategie, FSV UK
 • Mgr. Petr Hopfinger, lídr programu Ředitel naživo, platforma Učitel naživo
 • Mgr. Andrea Olbertová, ředitelka ZŠ Velehrad, Uherské Hradiště  
 • PhDr. David Greger, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

 

16:00 Otevřená diskuze s publikem a online diváky

17:00 Coffee Break (bude přístupný během celé akce)

18:00 Předpokládaný konec akce

 

Moderátorka:

 • Naďa Eretová, šéfredaktorka redakce Řízení školy ve společnosti Wolters Kluwer ČR
 • zprostředkuje připomínky a otázky od aktérů vzdělávání: zřizovatelé, platformy, odbory...