Na začátku června se v Jihlavě konala dvoudenní konference Fórum rodinné politiky, již posedmé pořádaná Ministerstvem práce a sociálních věcí. Letošní ročník se zaměřil nově také na synergii rodinné a vzdělávací politiky. Velmi si vážím otevřenosti ministerstva a především toho, že jsem jako předsedkyně podvýboru pro regionální školství měla možnost garantovat programový blok "Rodina a vzdělání – Společně k silnější společnosti". 

Věřím, že užší propojení rodinné a vzdělávací politiky otevírá dveře k větší podpoře pedagogů v regionech a pomáhá hledat nástroje, které mohou ve složité době usnadnit jejich každodenní náročnou práci.

Společně s více než pěti stovkami odborníků z celé republiky jsme dále diskutovali o tom, jak mohou školy podporovat rodinný život a jak vzdělávací politika může efektivně rozvíjet společenské a rodinné hodnoty, nebo jak mohou příslušná ministerstva spolupracovat na podpoře dětí od předškolního věku, přes školní léta až po jejich vstup na trh práce a budování rodinného života. 

Všechny panelové diskuse jsou dostupné online. Pokud vás v diskuzích něco zaujme, budu ráda za vaši zpětnou vazbu a další podněty.

Přeji vám krásné letní dny!


Mgr. Renáta Zajíčková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poslankyně, předsedkyně podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení,
ředitelka Gymnázia mezinárodních vztahů Praha

 


 
Diskuzní panel - 03
 
Předčasné odchody ze vzdělávání – dopady na rodinný život i sociální systém
 

Jaký dopad by mělo prodloužení povinné školní docházky o dva roky na střední škole? Proč je toto téma důležité i pro těch 7 % žáků, kterých se to týká? V našem panelu jsme diskutovali o možnosti prodloužení povinné školní docházky a o tom, jaké důsledky by to mělo pro vzdělávací systém v České republice.

Jak zajistit, aby toto opatření bylo úspěšné? Co je třeba zohlednit, pokud jde o kvalitu vzdělávání, úroveň institucí a rodinné zázemí žáků? Podívejte se na náš videozáznam a zjistěte, jaké kroky jsou nezbytné pro zlepšení vzdělávacího systému.

Mohlo by prodloužení povinné školní docházky nastartovat širší změny ve vzdělávacím systému? Jaké systémové reformy by mohly přinést pozitivní dopady pro celou společnost? Připojte se k naší diskuzi a objevte, jak můžeme společně pracovat na budoucím úspěchu našeho vzdělávacího systému.

Podívejte se na celý videozáznam a zjistěte více o tom, jaké kroky jsou nutné pro budoucí úspěch našeho vzdělávacího systému.

 

 

Diskutující hosté:

 • Renáta Zajíčková, poslankyně ODS

 • Eva Holečková, členka poradního týmu První dámy ČR

 • Daniel Hůle, Člověk v tísni

 • Pavel Houška, MPSV

 • Jana Černoušková, expertka pro rozvoj lidí a organizací, zakladatelka vzdělávací a konzultační společnosti

Moderuje: Karel Gargulák, PAQ Research

 
 
 


 
Diskuzní panel - 06
 
Inovace ve vzdělávání: Cesta k podpoře rodiny a osobního rozvoje
 

Jak můžeme připravit naše studenty na svět, kde je celoživotní vzdělávání nezbytností? V dnešní době už nestačí jen vystudovat školu a pak 50 let dělat tu samou práci. V éře umělé inteligence je téměř nutností měnit zaměstnání každých 4-5 let.

Jak můžeme začít už na středních školách? Jak mohou firmy více přispět k výchově budoucí generace? A proč je důležité nezapomínat na vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené?

Nezapomínejme ani na kategorii 50+. Jak můžeme podpořit generaci „Husákových dětí“, která je pro naši společnost stále nepostradatelná?

Podívejte se na naši diskuzi a zjistěte, jak připravit vzdělávací systém na tyto výzvy a jaké kroky jsou nutné pro budoucí úspěch.Diskutující hosté:

 • Lenka Nováková, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Jihlavě

 • Jana Malá, vrchní ministerský rada, MPSV

 • Tomáš Ervín Dombrovský, analytik

 • Zdeněk Zajíček, prezident HK ČR

 • Renáta Millerová, HR Director (CZ, SK, PL, HR, SRB) Thermo Fisher Scientific

Moderuje: Jana Skalková, vedoucí poradců MPSV

 
 


 
Diskuzní panel - 09
 
Škola jako bezpečné a podpůrné prostředí pro děti s náročným rodinným zázemím
 

 

Jaké jsou hlavní příčiny a důsledky znevýhodnění dětí, které mají problémy se školní docházkou? V našem panelu jsme se zabývali těmito klíčovými otázkami a hledali způsoby, jak může školský systém lépe pomoci těmto dětem.

Mezi hlavní zatěžující faktory patří bytová nouze, exekuce rodičů a nízká podpora v rodině. Jak mohou školy rozeznat znaky, které signalizují, že dítě nebo rodina potřebují pomoc? Jak důležité je mít odborníky, kteří budou propojení školských zařízení s rodinami a konkrétními dětmi?

Věděli jste, že 1 % dětí potřebuje zásah speciálního pedagoga kvůli extrémním situacím, jako je sexuální a domácí násilí? A že dalších 9 % dětí zažívá události, jako je náhlé úmrtí nebo nemoc v rodině, které výrazně ovlivňují jejich životy?

Proč je důležité začínat s podporou již v mateřských školách? Jaký pozitivní dopad to má na prevenci a vývoj dětí?

Podívejte se na náš videozáznam a zjistěte více o tom, jak můžeme společně podpořit znevýhodněné děti a jejich rodiny. Objevte, jaké kroky můžeme podniknout, abychom vytvořili lepší a podporující prostředí pro všechny děti.

 

Prezentace aktuálních dat:

 • Jan Zeman, PAQ

Diskutující hosté: 

 • Marta Miklušáková, MPSV

 • Hana Šišková, radní MČ Praha 7

 • Hana Vařejková, NPI, metodička, Speciálně pedagogické centrum Jihlava

 • Karel Gargulák, PAQ Research

 • Jan Vörös Mušuta, ředitel odboru rovného přístupu ke vzdělávání a podpory pracovníků v regionálním školství

 • Jiří Daněk, předseda, Asociace sociálních pedagogů

 • Martina Koplová, Projekt Signály, Society for All, z. s.


Moderuje: Dana Lipová, nadace Sirius

 
 


 
Minutový rozhovor
 
Jak mohou školy, rodiny a stát spolupracovat na podpoře dětí?
 

Eva Holečková
členka poradního týmu První dámy ČR

 


 
Diskuzní panel - 12
 
Sociální role školy a možnosti překonávání bariér účasti na vzdělávání
 

Mají školy plnit i sociální roli? Jak může reflektování této role zlepšit výuku a naplňovat jejich primární cíle? V našem videozáznamu z panelové diskuse se dozvíte, proč je důležité, aby školy zahrnovaly sociální aspekty do své činnosti.

Jak prosazovat změny citlivě a efektivně? Proč je důležité umožnit zřizovatelům a ředitelům "osahat" si nové přístupy před jejich systémovým zavedením? Diskutujeme o tom, jaké kroky jsou nutné pro systémovou změnu a proč nestačí řešit problémy jen prostřednictvím projektů.

Klíčovým tématem je také vzdělávání pedagogického sboru. Jak mohou učitelé včas rozpoznat děti, které potřebují pomoc, a jaké nástroje a školení jsou k tomu nezbytné?

Podívejte se na náš videozáznam a zjistěte více o tom, jak mohou školy plnit svou sociální roli a jaké kroky jsou nutné k zavedení těchto změn.

Hosté:

 1. Kateřina Lánská, EDUin

 2. Petr Nečina, Odbor sociálního začleňování, MMR

 3. Eva Nováková, NPI, Podpora rovných příležitostí (PROP)

 4. Jan Zeman, PAQ Research

 5. Tereza Svačinová, Projekt Signály, Society for All, z. s.


Moderuje: Silvie Pýchová, Partnerství pro vzdělávání 2030

 


 
Diskuzní panel - 15
 
Překonávání regionálních rozdílů v účasti v předškolním vzdělávání a přechodu na základní školu
 

Jaký dopad mají odklady školní docházky na děti? Zvyšují nebo snižují rozdíly mezi nimi? V našem nejnovějším videozáznamu z panelové diskuse se dozvíte, proč odklady představují problém a jaké ekonomické dopady s sebou nesou. Jak MŠMT intenzivně řeší tuto situaci?

Proč mají odklady smysl jen tehdy, když se s dětmi dále pracuje? Zjistěte, proč je důležité začít pracovat s dětmi ze znevýhodněného prostředí co nejdříve a proč jeden povinný rok předškolního vzdělávání nestačí. Jaké jsou finanční překážky pro sociálně slabé rodiny a jaké řešení se nabízí?

V panelu byla oceněna spolupráce mezi resorty MPSV a MŠMT a vyzdvižena flexibilita služeb. Jak tato spolupráce přispívá k lepšímu vzdělávání a podpoře dětí?

Podívejte se na videozáznam a zjistěte více o těchto klíčových tématech a navrhovaných řešeních!

Hosté:

 1. Renáta Zajíčková, poslankyně ODS

 2. Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání, MŠMT

 3. Jaroslava Simonová, PedF UK, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

 4. Simona Weidnerová, MPSV

 5. Jana Berkovcová, poslankyně ANOModeruje: Karel Gargulák, PAQ Research

 


 
Diskuzní panel - 18
 
Role primární prevence a sociální práce v podpoře rodin, rodinných hodnot a celkové stability domácností
 

Jak může posílení primární prevence v rodinné politice podpořit vaši práci učitele? Jaké podpůrné aktivity mohou pomoci rodinám a předcházet rizikovým jevům, které mohou ovlivnit vaše žáky? Podívejte se na náš nejnovější videozáznam z panelové diskuse a zjistěte, proč je klíčové rozvíjet strategii rodinné politiky a jak může spolupráce všech aktérů přinést pozitivní změny do školního prostředí.

Proč je důležité, aby kraje a obce braly agendu primární prevence vážně? Jak mohou efektivně koordinovat lokální aktivity, které mohou přímo podpořit učitele a školy? Diskutujeme o tom, jak osvěta a efektivní financování mohou výrazně přispět k lepší podpoře žáků a rodin.

Jaká role připadne nové legislativě? Zjistěte, proč by měla být primární prevence definována a standardizována v novém zákoně o ochraně dětí a podpoře rodin, a jak to může ovlivnit vaši práci ve škole.

Podívejte se na videozáznam a zjistěte více o tom, jak můžeme společně posílit primární prevenci a podpořit rodiny a školy.

 

Hosté:

 1. Edita Janečková, Unie center pro rodinu a komunitu, z.s.

 2. Irena Přibylová, ředitelka Sítě pro rodinu

 3. Zdislava Odstrčilová, VŘ pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb, MPSV ČR

 4. Markéta Dvořáková, MAS Brdy-Vltava

 5. Michaela Slussareff, autorka publikace Hry, sítě, porno - rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty, prorektorka FF UK v PrazeModeruje: Regína Dlouhá, Klub K2, členka rady Unie center pro rodinu a komunitu, z.s

 
 


 
Minutový rozhovor
 
Kdy je nejlepší čas do systému vzdělávání zapojovat malé děti?
 

Michal Černý
ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání, MŠMT

 
 
 

Sledujte mě na Instagramu