Město nese odpovědnost za všechny své obyvatele včetně mladých rodin či seniorů. Proto také připravujeme na městských pozemcích projekty dostupného družstevního bydlení, například v Radlicích. Zároveň hlídáme, aby developeři s novou bytovou výstavbou v rozvojových lokalitách neopomenuli dostatečnou vybavenost a promyšlenou dopravní infrastrukturu. Chráníme vilové čtvrti před naddimenzovanými bytovými domy. V rozrůstajících se lokalitách řešíme potřebu a podobu nových škol a školek a věnujeme se i vytváření nových veřejných prostranství, jako jsou parky.

Změnili jsme přístup k rozvojovým lokalitám Pětky. Ještě před šesti lety byly totiž nejen v Praze 5, ale v celé Praze povolovány bytové projekty bez kontextu s okolím a bez zajištění nezbytné občanské a veřejné vybavenosti. „Problémy z toho vyplývající řešíme dodnes, ať už se jedná o nedostatek míst ve školách a školkách, nebo chybějící služby a vybavenost. Proto jsme začali rozvojové lokality řešit komplexně a podařilo se nám jako první městské části v Praze schválit zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury. Stali jsme se tak inspirací pro další samosprávy,“ konstatoval Zdeněk Doležal (ODS), radní pro územní rozvoj.

„Za každý metr hrubých podlažních ploch záměru odpovídajícího podmínkám územního plánu tak developeři dnes přispívají na rozvoj infrastruktury 700 korunami a za každý metr navýšený změnou územního plánu 2 100 korun. Tyto investiční příspěvky samozřejmě nejsou takzvaně poplatek za přimhouření oka. Neschválíme záměr nevhodný pro danou lokalitu, zejména ve veřejné zeleni,“ doplnil Martin Damašek (TOP 09), místostarosta pro majetek.

Příkladem dobré praxe revolučního přístupu je developerský projekt na Barrandově, kde se investor zavázal mimo jiné vybudovat část veřejné okružní komunikace, zajistit a převést městské části dostupné pozemky pro vybudování okružního parku, pro veřejné vybavení a sport nebo pro tramvajovou trať. Další podobná spolupráce funguje v Radlicích i na Smíchově. V rámci dohod by v budoucnu měly na území Pětky přibýt čtyři nové základní a mateřské školy.

Kromě dostatečné infrastruktury prosazujeme u nové rezidenční zástavby rovněž dostatek zeleně. Nový park tak již developer nechal vzniknout a převedl na městskou část v areálu Waltrovka. „Další dva nové parky o celkové rozloze 22 tisíc metrů čtverečních přibydou v rámci projektu Smíchov City a zmínili jsme už okružní park u nové výstavby na Barrandově zahrnující sportoviště, volnočasové aktivity, ale i jezírka s trvalou hladinou vody. Developer pro park už vykupuje pozemky. Velmi mě těší, že se nám podařilo vykoupit pozemky parku Kavalírka a ochránit tak zeleň před výstavbou,“ sdělil Martin Damašek.

Městská část Praha 5 jako účastník územních řízení brání necitlivě objemné zástavbě na místě původních vil. „Svou městskou část známe a pro posuzování jednotlivých investorských záměrů jsme schválili jednoznačná pravidla, co je ve stabilizovaných územích přijatelné a co již nikoliv. Pravidla jsme na základě dosavadních zkušeností letos aktualizovali, aby bylo úplně jasné, že nová zástavba musí odpovídat té původní co do objemu i zastavěné plochy,“ vysvětlil radní Zdeněk Doležal.

Sledujte mě na Instagramu