Ještě před šesti lety byly v Praze povolovány bytové projekty bez respektu k okolí a bez zajištění potřebné občanské a veřejné vybavenosti. Problémy z toho vyplývající trápily nejen naši městskou část. Dnes developeři přispívají stamiliony do smysluplných projektů a vybavenosti po celé Praze 5. Naše pravidla pro vyjednávání příspěvků na rozvoj města se stala inspirací pro celou metropoli.

Zeleň pro lepší klima, estetický veřejný prostor, čisto kolem košů, opravené chodníky, nápaditá hřiště, energetické úspory. Kvalitní životní prostředí pro nás všechny má mnoho aspektů, o které je třeba intenzivně pečovat. Proto jsou zeleň, energetika či investice do revitalizace veřejných prostranství oblastmi, kam směřujeme masivní část rozpočtu městské části, a to více než 140 milionů korun.

Výstavbu nových bytů v Praze 5 vítáme, nikoliv však na úkor zelených zón. Jen v tomto roce jsme proto na radnici zamítli zhruba desítku žádostí soukromých společností o výměnu či koupi pozemků v majetku hlavního města Prahy. Bránit budoucí výstavbě v zelených zónách budeme i nadále. Nezastavěný hodláme ponechat nejen Paví vrch s památnými stromy.

Dlouhodobě pracuji na tom, abych našemu veřejnému prostoru navrátila důstojnost. Chci z našich ulic vytlačit uživatele drog a umožnit místním žít opět normální a klidný život. Bez starostí, kdo doprovodí děti do školy a co (nebo kdo) bude ležet pod lavičkou v parku nebo na dětském hřišti. Na vině je zanedbaný systém poskytování služeb pro závislé. Kontaktní centra jsou podfinancovaná a přetížená, proto se okolo nich shlukují problémy.

Poslankyně, starostka, celoživotní podporovatelka vzdělání, sportu a veřejného života. Šťastně vdaná žena a máma tří kluků. Renáta Zajíčková otevřeně o politice i rodinném životě, o Pětce dnes a za pár let.

Peníze městské části nesmí spolknout byrokracie a úřad, naopak je potřeba je co nejvíce investovat do zvelebování Prahy 5. To je zásada, kterou se řídíme, a budeme v tom pokračovat i v dalších letech. Důkazem, že nejde o prázdná slova, je fakt, že jsme do roku 2022 vstoupili s nejvyšší úsporou provozních výdajů radnice v novodobé historii. O ušetřených téměř 100 milionů jsme tak mohli navýšit letošní investice do růstu životní úrovně obyvatel městské části. Také volné peníze jsme poprvé nechali pracovat pro roční až 30milionový výnos ve prospěch Prahy 5.

Město nese odpovědnost za všechny své obyvatele včetně mladých rodin či seniorů. Proto také připravujeme na městských pozemcích projekty dostupného družstevního bydlení, například v Radlicích. Zároveň hlídáme, aby developeři s novou bytovou výstavbou v rozvojových lokalitách neopomenuli dostatečnou vybavenost a promyšlenou dopravní infrastrukturu. Chráníme vilové čtvrti před naddimenzovanými bytovými domy. V rozrůstajících se lokalitách řešíme potřebu a podobu nových škol a školek a věnujeme se i vytváření nových veřejných prostranství, jako jsou parky.

Zádné další články

Sledujte mě na Instagramu