Zeleň pro lepší klima, estetický veřejný prostor, čisto kolem košů, opravené chodníky, nápaditá hřiště, energetické úspory. Kvalitní životní prostředí pro nás všechny má mnoho aspektů, o které je třeba intenzivně pečovat. Proto jsou zeleň, energetika či investice do revitalizace veřejných prostranství oblastmi, kam směřujeme masivní část rozpočtu městské části, a to více než 140 milionů korun.

Jen na správu 17 parků, zeleně a veřejného prostranství Prahy 5 šlo letos přes 100 milionů korun. Finance směřují do svozu odpadu z košů městské části, ale třeba i na odstranění černých skládek. Ačkoli opravy chodníků jsou primárně v gesci TSK Praha, radnice na jejich rychlejší opravu vyčlenila 11 milionů korun. V metropoli ojedinělá dotace šla také na zajištění provozu autobusové linky 121 ze Žvahova na Barrandov.

„Každá lokalita Pětky musí mít svůj upravený park s udržovaným dětským hřištěm včetně možnosti jednoduše se sem dopravit městskou hromadnou dopravou. To je přesně ten benefit, který musí veřejné prostředky obyvatelům města přinášet,“ říká Jan Kavalírek (TOP 09), radní pro finance a evropské fondy. Chytré zateplení i solární panely na střechy S ochranou klimatu a snižováním uhlíkové stopy města úzce souvisí aktivní přístup k naplňování zásad udržitelné energetiky, tedy úsporného energetického systému města přívětivého k přírodě, nejlépe za pomoci alternativních zdrojů energie.

„V Praze 5 uskutečňujeme hned několik projektů ke zlepšení klimatu a k energetickým úsporám. Snižujeme energetickou náročnost budov školských zařízení, například školky Slunéčko v Košířích či ZŠ a MŠ na náměstí 14. října na Smíchově,“ konstatoval Lukáš Herold. V roce 2021, tedy před zvýšením cen plynu, zaplatila Praha 5 za energie ve svých budovách včetně škol přes 35 mil. Kč. Je jasné, že toto číslo poroste.

„Urychlili jsme investice do snižování energetické náročnosti budov Prahy 5. Zřídili jsme energetický tým a pracujeme na zavedení systému hospodaření s energiemi. Díky tomu omezíme spotřebu, ušetříme prostředky a současně ulevíme životnímu prostředí. V radě městské části jsme schválili strategický dokument a nyní pracujeme na vytvoření energetické směrnice,“ informoval Jan Kavalírek, který zároveň dodal, že dalším zdrojem výrazných úspor mohou být alternativní zdroje energie.

„Prověřujeme možnosti umístění fotovoltaických panelů na střechy pěti školských zařízení. Zkontrolujeme statiku střech a provedeme ekonomické kalkulace. Předpokládáme, že tak lze ušetřit miliony korun ročně.“ Pětku rozvíjíme společně s vámi Pětka je domovem nás všech, všichni bychom tedy měli mít možnost ovlivnit její podobu. Proto se Pětka připojila k programu participativního rozpočtu, ve kterém samotní obyvatelé rozhodují o tom, jaké smysluplné projekty vzniknou přímo v místě, kde žijí nebo tráví volný čas.

„Protože v tento demokratický princip věříme, vyčlenili jsme letos pro přijímání nových projektů 7 milionů Kč, o kterých bude veřejnost rozhodovat,“ uvádí Lukáš Herold (ODS), místostarosta pro kulturu, obnovu památek a oblast sociálních bytů.

Sledujte mě na Instagramu