Výstavbu nových bytů v Praze 5 vítáme, nikoliv však na úkor zelených zón. Jen v tomto roce jsme proto na radnici zamítli zhruba desítku žádostí soukromých společností o výměnu či koupi pozemků v majetku hlavního města Prahy. Bránit budoucí výstavbě v zelených zónách budeme i nadále. Nezastavěný hodláme ponechat nejen Paví vrch s památnými stromy.


Praha 5 patří mezi městské části, kde se v posledních letech intenzivně staví mnoho nových objektů soukromých investorů. Proměnil se areál bývalé továrny Waltrovka, kde vznikly bytové domy, kanceláře i obchody. Mezi Knížecí a Smíchovským nádražím vyrůstá z rumiště nová čtvrť Smíchov City. Místo brownfieldu bývalého zlíchovského lihovaru vzniká kvalitní projekt, který kromě bydlení nabídne široké spektrum služeb, kultury i zelený vnitroblok. V těchto případech je výstavba na městských pozemcích smysluplná, protože dává nový význam a podobu nevyužitým, často zanedbaným, nebo dokonce kontaminovaným územím.

„Brownfieldy jsou pozůstatkem většinou průmyslové činnosti. Jsou to často léta zanedbané, neprostupné a nebezpečné areály. Výstavbu a rekultivaci na takových územích rozhodně podporujeme,“ konstatoval Zdeněk Doležal (ODS), radní pro územní rozvoj.

„S developery se nám navíc daří vyjednávat investice nad rámec jejich projektu, a to do rozvoje infrastruktury, veřejného prostoru nebo školství. Koresponduje to s koncepcí města malých vzdáleností, tedy že to všichni budeme mít do práce, za vzděláním i zábavou v docházkové vzdálenosti, aniž bychom museli míjet vybydlené lokality.“

Ne vždy jsou však stavební záměry všestranně prospěšné, a to v případech, kdy se investoři snaží skupovat pozemky v atraktivních lokalitách s převahou zeleně. „Proti tomu budeme i nadále bojovat. Chceme, aby Praha 5 zůstala jednou z nejzelenějších městských částí. Je potřeba přírodu v centru města udržet pro naše potomky,“ vysvětluje Martin Damašek (TOP 09), místostarosta pro majetek.

Jen v letošním roce se zástupci ODS a TOP 09 v městské radě zasadili o zamítnutí dalších desítek projektů naplánovaných investory v zelených zónách Prahy 5. V klidu tak nadále porostou stromy na Pavím vrchu, který je oblíbeným cílem procházek. O koupi části pozemku tu požádala soukromá firma, která v Praze 5 již postavila několik bytových domů a vlastní navazující pozemek, jenž by se prodejem zpřístupnil.

„Nebyl znám celý záměr žadatele, jen to, že požadovaný pozemek měl sloužit ke zbudování komunikace, která by případně umožnila novou výstavbu právě v zeleni atraktivního Pavího vrchu. Naše negativní stanovisko podpořil i Odbor územního rozvoje hlavního města Prahy a Odbor životního prostředí Prahy 5, podle kterého jsou městské pozemky v ochranném pásmu dubů letních,“ říká Martin Damašek.

Další ochráněnou lokalitou je přírodní rezervace Prokopské údolí. Tady žadatel stál o odkoupení pozemku u biocentra Bašta, který je součástí ochranného pásma rezervace, aby rozšířil svoji zahradu.

„V těchto případech je nutná opravdu zvýšená opatrnost. Je známa řada případů, kdy se za zdánlivě nevinnou žádost soukromníka schovala snaha developera postupně a nenápadně pospojovat menší pozemky v zeleni pro realizaci bytového projektu,“ uzavírá radní Zdeněk Doležal.

Sledujte mě na Instagramu