Peníze městské části nesmí spolknout byrokracie a úřad, naopak je potřeba je co nejvíce investovat do zvelebování Prahy 5. To je zásada, kterou se řídíme, a budeme v tom pokračovat i v dalších letech. Důkazem, že nejde o prázdná slova, je fakt, že jsme do roku 2022 vstoupili s nejvyšší úsporou provozních výdajů radnice v novodobé historii. O ušetřených téměř 100 milionů jsme tak mohli navýšit letošní investice do růstu životní úrovně obyvatel městské části. Také volné peníze jsme poprvé nechali pracovat pro roční až 30milionový výnos ve prospěch Prahy 5.

„Naše politika řádného hospodáře je jasná. Praha 5 není zadlužená a tak to i zůstane. Rezervy hledáme ve vlastních zdrojích. Veřejné peníze tedy takzvaně neprojídáme, ale smysluplně investujeme. Díky vysokým provozním úsporám si městská část může v roce 2022 dovolit vyšší investice, celkově přes 430 milionů korun,“ konstatoval Jan Kavalírek (TOP 09), radní pro finance a evropské fondy, a dodal: „Vložíme je do rozvoje Prahy 5 a zvyšování komfortu života našich občanů. Do zvelebování kvality našich škol a školek, veřejných prostranství a parků, do výstavby nových parkovacích míst, dostupného bydlení a bydlení pro seniory, ale třeba i do posílení péče o zeleň, do sociální oblasti nebo bezpečnosti. Na tom naopak šetřit nebudeme.“

Kromě úspor na výdajové stránce radnice začalo současné vedení Prahy 5 aktivně hospodařit s volnými finančními zdroji, které má městská část na běžných účtech, a chránit tak jejich reálnou hodnotu proti inflaci. „Připravil jsem a prosadil vložení 400 milionů korun do nákupu převážně českých státních dluhopisů skrze Komerční banku, dalších 450 milionů jsme uložili na spořicí účty s lepší úrokovou sazbou. Obě opatření jsou velmi konzervativní a budou Praze 5 generovat bezpečné výnosy. Takto aktivní přístup je pro Prahu 5 nový,“ potvrdil Jan Kavalírek s tím, že opatření by městské části měla ročně přidat do rozpočtu výnos až k 30 milionům korun.

Nedílnou součástí hospodaření a cestou, jak navýšit příjmy městské části, je aktivní vyhledávání externích zdrojů financování, například dotačních příležitostí. „Máme zkušenosti a umíme projekty a žádosti o dotace kvalitně připravit. Za poslední roky se nám podařilo pro Prahu 5 získat na dotacích na desítky projektů přes 84 milionů korun. To považuji za velký úspěch,“ upozornil Jan Kavalírek.

Pro další období připravuje vedení městské části projekty, kde by se celková suma získaná na dotacích měla blížit 150 milionům korun. Nové dotační tituly budeme směřovat primárně do školství, ať už na modernizaci zázemí, či zvýšení kapacit, ale také třeba na aktuální zateplení polikliniky na Barrandově nebo výstavbu bydlení pro seniory Prahy 5.


Provozní náklady radnice snižujeme bez omezení kvality služeb úřadu 

Absolvovali jsme individuální jednání se všemi odbory a detailně s nimi analyzovali jejich provozní výdaje. Hledali jsme prostor pro možné úspory, samozřejmě s ohledem na to, aby nedošlo k žádnému omezení kvality služeb úřadu. Jsme přesvědčeni, že v každé veřejné instituci jsou rezervy, které je třeba v těžších dobách využít, i když to nebývají populární opatření. Chceme, aby měla Praha 5 štíhlý, digitální a moderní úřad. Jen na snížení byrokracie, počtu úředníků a externích spolupracovníků městská část ušetří přes 20 milionů korun ročně. Dalších 10 milionů pak na správě úřadu, provozu kanceláří, konzultačních službách. Výrazné škrty jsou rovněž v oblasti PR, na propagačních akcích nebo reprezentačních výdajích.

Sledujte mě na Instagramu