Pětka je jihozápadní vstupní bránou do rostoucí metropole, současně domovem pro 90 000 lidí i součástí rušného centra. Velká dopravní zátěž způsobuje ucpané ulice, nadměrné opotřebení komunikací a znečišťování ovzduší. Proto jsme s odborníky i studenty dopravních fakult vypracovali strategický dokument „Generel dopravy Prahy 5“, jehož cílem je zajištění podmínek pro udržitelnou, plynulou a bezpečnou městskou dopravu pro všechny.


„Výrazné zklidnění dopravy v obydlených lokalitách Prahy 5 zajistíme svedením tranzitní dopravy přes Radlickou radiálu. Snížením dopravní zátěže vrátíme do ulic životní prostor a výrazně tak zlepšíme podmínky pro aktivní mobilitu, pěší i cyklisty,“ říká k chystaným změnám dopravní sítě místostarosta Pětky Martin Damašek (TOP 09).

Radlická radiála: z velké části pod zemí, start realizace v roce 2023

Po pěti letech průtahů jsou schválené studie ke změnám Radlické radiály. Téměř 6 kilometrů dlouhá dopravní tepna propojí vnější a vnitřní okruh na jihozápadě metropole a svede dopravu z našich přetížených silnic. O finálních úpravách se bude rozhodovat v příštím roce. Chceme, aby radiála pro Prahu 5 nebyla příkopem, ale moderní městskou komunikací, která životu obyvatel pomůže.

„Prosazujeme, aby radiála zůstala z co největší části pod zemí a zakrytá. Je sice nejlépe připravenou dopravní stavbou tohoto typu v Praze, přesto budeme dál důsledně pracovat na tom, aby zejména hluková a imisní zátěž pro její okolí byla co nejmenší. Třeba snížením nivelety ve stopě platného územního rozhodnutí,“ zdůrazňuje Lukáš Herold (ODS), místostarosta Prahy 5. Páteří dopravy ve městě pak musí být kvalitní a dobře dostupná MHD a na ni navazující dostatečné kapacity parkování.

Terminál Smíchov: moderní dopravní hub dostává Smíchov na mapu Evropy

Připravovaný dopravní terminál na Smíchově soustřeďuje pod střechu jedné moderní budovy dálkovou i městskou veřejnou dopravu, automobily, kola i sdílené prostředky. V jeho západní části při městském okruhu vyroste K+R a P+R parkoviště Dobříšská, které pojme téměř 1000 aut, jež by jinak parkovala v našich ulicích.

„Smíchovský terminál je velice zdařilým projektem. Bez nadsázky dostává Smíchov na dopravní mapu Evropy. Na to, že vzniká právě u nás, můžeme být právem hrdí. Samozřejmě se podílíme na tom, aby přípravy této zásadní dopravní stavby reflektovaly potřeby obyvatel naší městské části,“ říká místostarosta Martin Damašek (TOP 09).

Snížením dopravní zátěže vrátíme do ulic životní prostor a zlepšíme tak podmínky pro aktivní mobilitu, pěší i cyklisty

Výrazně rozvinout chceme také cyklodopravu a další formy aktivní městské mobility, primárně budováním nových cyklostezek s napojením i do okolních městských částí. Magistrát tlačí cyklopruhy na rušné silnice silou, často na sebe nenavazují. My k cyklopruhům přistupujeme s rozumem, víme, kde jsou užitečné a kde naopak působí problémy.

„Pracujeme na tom, aby cyklopruhy přirozeně navazovaly na cyklostezky do dalších městských částí, aby prostupovaly Pětkou logicky a hlavně bezpečně. Zároveň s tím zvyšujeme bezpečnost a komfort chodců, kultivujeme veřejný prostor, výrazně investujeme do oprav chodníků, a to i tam, kde to nestíhá hlavní město,“ doplňuje k podpoře aktivní mobility ve městě místostarosta Martin Damašek.

Do oprav chodníků jsme za poslední dva roky investovali 27 milionů

Vrátíme do Prahy 5 zastřešené zastávky a stovky laviček, které odstranil magistrát. Jen za poslední dva roky šlo do kultivace veřejného prostoru a s tím spojených oprav chodníků 27 milionů korun. Hotové jsou tak například chodníky v ulicích U Nesypky, Na Hřebenkách, Hennerova, Slávy Horníka, Brdlíkova či Na Skalce. „Jedná se většinou o chodníky hlavního města, které však jejich rekonstrukce nezvládá a nestíhá. My nečekáme, chceme mít ulice Prahy 5 pěkné a bezpečné, proto opravy platíme z peněz vybraných z parkování v zónách placeného stání,“ upřesňuje místostarosta Lukáš Herold.

Sledujte mě na Instagramu