Dlouhodobě pracuji na tom, abych našemu veřejnému prostoru navrátila důstojnost. Chci z našich ulic vytlačit uživatele drog a umožnit místním žít opět normální a klidný život. Bez starostí, kdo doprovodí děti do školy a co (nebo kdo) bude ležet pod lavičkou v parku nebo na dětském hřišti. Na vině je zanedbaný systém poskytování služeb pro závislé. Kontaktní centra jsou podfinancovaná a přetížená, proto se okolo nich shlukují problémy.Podle zkušeností ze zahraničí by Praha měla mít těchto center minimálně deset. Máme pouze tři, z toho dvě u nás na Pětce. Přes deset let tak neseme zátěž za celou Prahu. Přestože například kontaktní centrum Progressive dlouhodobě odvádí záslužnou práci, od hlavního města se mu nedostává adekvátní podpory a je značně přetíženo. Sociální pracovníci se neprávem ocitají v pozici, kdy na ně frustrovaní obyvatelé pohlížejí s nepochopením. Nejen radnici, ale i samotným obyvatelům došla trpělivost. Žádost s výzvou, aby tomuto kontaktnímu centru byla vypovězena nájemní smlouva, podepsalo 40 bytových družstev, majitelů bytových domů a místních podnikatelů, loňskou petici dokonce přes 600 obyvatel. Za občany pevně stojíme, proto s centrem jednáme o ukončení nájmu.

V našem zájmu rozhodně není, aby lidé v nouzi zůstali bez pomoci, proto jsem hlavnímu městu nabídla pomoc. Osobně chci přispět k tomu, že v Praze vznikne moderní, přehledná, propojená a dostupná síť těchto služeb, jejichž provoz ale nezatíží obytné zóny. V září minulého roku jsme se starostou Prahy 1 a starostkou Prahy 2 vyzvali v deklaraci hlavní město k restartu sociálních služeb pro uživatele drog a lidi bez domova. Po neutuchajícím tlaku z mé strany jsme od primátora po několika měsících konečně dostali odpověď. Přestože je velmi obecná, reaguje na všechny naše požadavky. Magistrát konečně přestal dávat ruce pryč od problémů, které zatěžují veřejný prostor Prahy 5 i celého širšího centra.

Mezitím samozřejmě nezahálíme. Vyjednali jsme se státní policií převelení speciální protidrogové jednotky. Městská policie posílila pravidelné hlídky strážníků. U TSK Praha jsme zajistili četnější a pečlivější úklid. Podařilo se odstranit roky opuštěný stánek ze zastávky U Zvonu, kde se dokonce ukrýval celostátně hledaný člověk. Přestože je stále na čem pracovat, situace je oproti minulým letům výrazně lepší. Pevně věřím, že to tak vnímáte také.

Sledujte mě na Instagramu