Pedagogický leadership byl hlavním tématem konference, kterou ve spolupráci s organizací Učitel naživo a redakcí Řízení školy pořádala poslankyně Mgr. Renáta Zajíčková (ODS). Dvanáct vybraných hostů přineslo v diskuzních panelech svůj úhel pohledu na toto aktuální téma - od leadershipu jako inovace ve vzdělávání, přes příklady z praxe z ČR i zahraničí, až po systémovou podporu a roli zřizovatele.

Pedagogický leadership byl hlavním tématem konference, kterou ve spolupráci s organizací Učitel naživo a redakcí Řízení školy pořádala poslankyně Mgr. Renáta Zajíčková (ODS). Dvanáct vybraných hostů přineslo v diskuzních panelech svůj úhel pohledu na toto aktuální téma - od leadershipu jako inovace ve vzdělávání, přes příklady z praxe z ČR i zahraničí, až po systémovou podporu a roli zřizovatele.


"Pedagogický leadership je jedním ze stavebních kamenů změny českého školství. Ředitelům a ředitelkám musíme umožnit, aby velkou část své práce mohli věnovat vedení učitelů a soustavné práci na jejich rozvoji. Ředitelé s vizí, kteří ji dokáží propisovat do každodenního chodu školy, pak dokáží zajistit, aby děti do školy chodily rády a učení jim dávalo smysl,” komentuje hlavní téma konference pořadatelka Mgr. Renáta Zajíčková (ODS), poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení.

Mezi 140 hosty se objevili akademici, politici, zástupci zřizovatelů, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního pedagogického institutu ČR a dalších organizací, ale i samotní ředitelé. 

"Ředitelé a ředitelky v Česku nesou na svých bedrech velkou většinu rozhodnutí o tom, co se ve škole děje. Dovednosti, které zastřešuje pojem pedagogický leadership, jsou zárukou, že ta rozhodnutí budou dělat ve prospěch dětí a jejich učení," říká Martin Kozel, ředitel organizace Učitel naživo. Ta se, mimo jiné, zaměřuje na vzdělávání ředitelů v programech Ředitel naživo a Lídr školy.

"Nestačí jen ubrat administrativu, v ředitelně musí být člověk, který podporuje profesní růst učitelů, dává škole vizi, pro kterou získá všechny - včetně zřizovatele nebo rodičů. Proto je nezbytné schopnost pedagogického leadershipu zahrnout do přípravy na ředitelskou roli. Je skvělé, že to vnímají i politici a ministerstvo školství," dodal sociolog Kozel.

"Bez ohledu na to, kam chceme ve světle geopolitického a ekonomického vývoje náš vzdělávací systém za 10 nebo 20 let posunout, je ředitel ve fungování školy klíčový aktér a svými rozhodnutími může kvalitu vzdělávání žáků zásadně zlepšit už dnes. U veřejnosti téma pedagogického leadershipu zatím moc nerezonuje, to musíme změnit,” dodává poslankyně Zajíčková (ODS).

Moderátorkou akce byla Naďa Eretová, šéfredaktorka redakce Řízení školy ve společnosti Wolters Kluwer ČR. 

Všem účastníkům konference srdečně děkujeme za zájem a diskuzi.


Fotogalerie: https://drive.google.com/drive/folders/1BPrJBCxUYMA16yde_tlxzOFHg9lSu-JR?usp=share_link

Videozáznam: https://www.youtube.com/channel/UCaOlB9F2e-64XvjfZPKSNUw


 

Inovace ve vzdělávání budoucích ředitelů škol a pedagogický leadership

Videozáznam: https://youtu.be/n2-GYN70EyY 
 

 • PhDr. Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu, leadership v pedagogice, vize školy – jak ji vytvořit, budovat a sdílet
 • Mgr. et Mgr. Karel Gargulák, Výzkumník PAQ Research, současný stav pedagogického leadershipu u českých ředitelů na základě dat PAQ Research
 • Mgr. Petr Hopfinger, Učitel naživo,profesní příprava ředitelů v ČR a zahraničí
 • Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., ředitel laboratorní školy Labyrinth Brno, v Jihomoravském kraji organizuje Akademii pro ředitele

Pedagogický leadership a příklady dobré praxe u nás

Videozáznam: https://youtu.be/iDB5gK3XjL8 

 • Mgr. Daniela Pořízková, Národní pedagogický institut, představení nového kvalifikačního studia Lídr školy
 • Mgr. Sehnal Jiří, DiS., ředitel ZŠ Svitavy T. G. Masaryka, schopnosti a dovednosti pedagogického lídra, zkušenosti z praxe
 • Alexis Katakalidis, Msc., učitel a vzdělavatel budoucích učitelů, práce ředitele s pedagogickým sborem z pohledu učitele
 • Mgr. Bc. Libuše Daňhelková, ředitelka ZŠ Kořenského, Praha 5, práce s pedagogickým sborem z pohledu ředitele

 

Leadership pipeline - kariérní rozvoj pedagogických lídrů a jejich podpora ze strany zřizovatele

Videozáznam: https://youtu.be/KmuX-RSKgj4 

 • Mgr. Renáta Zajíčková, předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení, pohled poslankyně, starostky, zřizovatelky a ředitelky školy
 • Mgr. Bc. Martina Běťáková, náměstkyně člena vlády, MŠMT, role ředitele v českých školách
 • Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a sportu hl. m. Prahy, příklady dobré praxe z hl. města Prahy
 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., Ostravská univerzita, zkušenosti zřizovatele

Datum: 20. ledna, 9 - 14 hod
Místo: Poslanecká Sněmovna, Sněmovní 4/176
Facebook událost: https://www.facebook.com/events/564938375107800/