Umělá inteligence si našla cestu už i do našich škol. Studenti s její pomocí dokáží vypracovat například diplomovou práci za několik málo hodin. Jde o plagiát? Čekají nás zásadní změny v testování a hodnocení znalostí studentů? Proč se nebát a na co se připravit? Odpovědi jsme hledali společně se šesti odborníky na technologie a vzdělávání na online semináři Vzdělávacího Fóra.


 

      

 


Řečníci: 

 • Ing. Karel Klatovský - manažer vzdělávacích programů, Microsoft
  Dříve učitel s nadšením pro technologie, dnes manažer vzdělávacích programů české pobočky světového technologického leadera. Razí heslo, že vědomosti nejsou ničím, pokud je nesdílíme.

 • Eva Nečasová - zakladatelka iniciativy AI dětem
  Zakladatelka neziskové iniciativy AI dětem, jejímž cílem je podporovat využití umělé inteligence ve výuce na základních školách. Stojí také za metodikami Hello Ruby pro školy. Mimo vzdělávání se věnuje designu.


 • Mgr. Jakub Sedláček - odborný asistent, Studia nových médií, ÚISK FF UK
  Na datech ze sociálních sítí zkoumá společenskou roli celebrity a vliv influencerů na mladé. Když zrovna neválčí se stovkami gigabajtů digitální stopy, vystupuje na konferencích, ve školách, čas od času v médiích.


 • Mgr. Daniel Pražák - učitel ZŠ, doktorand Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání
  Učitel na základní škole a doktorand Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání. Zajímá se o inovace ve vzdělání a moderní technologie ve výuce. Je členem hnutí Otevřeno, které proměňuje přípravu budoucích učitelů.

 • Mgr. Petr Hopfinger - lídr programu Ředitel naživo
  Sedm let  řídil bilingvní montessori gymnázium Duhovka, předtím byl programovým ředitelem sítě škol PORG. Nyní vede ředitelskou prioritu v organizaci Učitel naživo.

 • Ondřej Šteffl - zakladatel a ředitel Scio škol
  Soukromé Scio školy zakládá a vede s heslem "Změna je pro nás trvalý stav". Hledá cesty, jak nejlépe připravit děti pro plnohodnotný život v polovině 21. století. Aktivně se podílí na diskusi k transformaci českého školství.

 • Moderuje: Markéta Rizikyová, publicistka

 • Datum: 3. března, 10:00 - 13:00 (online stream + prezenčně 25 hostů)
 • Místo: Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, Preslova 72/25, Praha 5
 • Formát: 1 panel (moderátor + 6 řečníků, 80 min diskuze + 40 minut interakce s publikem)
 • Facebook událost: https://www.facebook.com/events/648280667066608
 • Videozáznam: https://youtu.be/GE8M2ofHDLY

 


 

Pozvánka Mgr. Renáty Zajíčkové:


Umělá inteligence nabízí neuvěřitelné možnosti. Jen stěží si zatím dokážeme představit, jak změní naše běžné životy a také samotný proces učení nás všech. Může pomoci přizpůsobit vzdělávání individuálním potřebám studentů, zlepšit efektivitu učení nebo poskytnout učitelům více možností pro personalizaci výuky.

Nevyhnutelně se však promění vzdělávací proces i samotný vztah mezi učitelem a žákem. Změna navíc přichází rychleji, než bychom možná chtěli. Společnost, pracovní trh, ani vzdělávací systém nejsou připraveny. A to nejen u nás, ale po celém světě.

Řada světových univerzit například už zakázala používání chatbotů. Řeší totiž problémy u studentských prací, které vznikly s jejich pomocí. Jsou to plagiáty? Jak je hodnotit? Otázek je zatím více než odpovědí.

Musíme myslet na to, že s využitím umělé inteligence ve výuce se pojí určitá rizika, která bychom v zájmu dětí neměli ignorovat. Mohou vznikat nerovnosti v přístupu k technologiím, závislosti, může dojít k omezení pestrosti učebních metod nebo k oslabení sociálních dovedností. Umělá inteligence může mít vliv na vnímání lidské identity nebo třeba dopad na psychické zdraví studentů.

Klíčovou roli sehraje odborná debata a spolupráce mezi nadšenci pro inovace, odborníky na vzdělávání i představiteli státu a tvůrci vzdělávacích politik.

 

Srdečně Vás zvu k diskuzi společně s dalšími odborníky na technologie a vzdělávání na dalším semináři Vzdělávacího Fóra.

Diskutovat musíme nejen o praktických otázkách souvisejících s používáním AI ve výuce, důležité je ptát se, jak tuto technologii implementovat do škol v souladu s etickými standardy. Musíme se zaměřit samozřejmě na legislativní změny, které zajistí, že využívání AI vzdělávacími institucemi bude spravedlivé,
transparentní a bezpečné pro všechny.

Cílem semináře bude vydefinovat ve spolupráci s aktéry vzdělávacího systému dílčí témata a program stejnojmenné konference, která proběhne v první polovině května na půdě Poslanecké sněmovny.


Akci pořádáme ve spolupráci se Střední průmyslovou školou a gymnáziem na Smíchově, platformou Učitel naživo a redakcí Řízení školy.

 

Těším se diskuzi a zajímavé příspěvky.

Srdečně


Mgr. Renáta Zajíčková
poslankyně, předsedkyně Podvýboru
pro regionální školství a celoživotní učení