Hlasem učitelů by měli mluvit ti, kteří učí a ví, co se ve školách skutečně děje. Dne 29. dubna 2024 se uskutečnil kulatý stůl v Poslanecké sněmovně, kde se sešlo přes 100 aktérů regionálního školství – učitelů, ředitelů, zástupců asociací a spolků, zástupců zřizovatelů i Ministerstva školství. 

 

Vážení přátelé, děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili kulatého stolu o zastupování učitelské profese, který se konal tento týden v Poslanecké sněmovně. Vaše ochota cestovat z různých koutů Česka a sdílet vaše zkušenosti a názory pomohla lépe pochopit výzvy, kterým čelí naše profesní komunita.

Z kulatého stolu vzešla jednoznačná výzva k reformě způsobu, jakým jsou učitelé v České republice zastoupeni, a k většímu uznání jejich klíčové role v systému vzdělávání.

Naše diskuze zdůraznila, že hlasem učitelů by měli mluvit především ti, kdo mají přímou zkušenost s výukou a denním životem ve školách. Společně jsme se shodli na tom, že je potřebné posílit postavení učitelů ve společnosti a v této iniciativě pokračovat.

Plánujeme proto další setkání, na kterém zahájíme diskuzi o konkrétní podobě zastřešující organizace, která hlas učitelů profesionálně sjedností. Naším společným cílem je zvýšit míru zapojení učitelů přímo do procesů rozhodování, které se týkají školství.

Diskuse byla zaznamenána a je zpřístupněna celé školské komunitě prostřednictvím videozáznamu a stručného zápisu z akce. 

Vaše reakce, podněty a návrhy možného řešení jsou vítány na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

S úctou 

Mgr. Renáta Zajíčková
Poslankyně, předsedkyně podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení,
ředitelka Gymnázia mezinárodních vztahů Praha

Mgr. Jiří Nantl, LL.M.

Náměstek člena vlády v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

 
Učitelé volají po oficiální zastřešující organizaci pro svou profesi
 
 
Závěry kulatého stolu v Poslanecké sněmovně
 

Dne 29. dubna 2024 se uskutečnil kulatý stůl v Poslanecké sněmovně, kde se sešlo přes 100 aktérů regionálního školství – učitelů, ředitelů, zástupců asociací a spolků, zástupců zřizovatelů i Ministerstva školství. 

 

 • Diskuze se soustředila na klíčové otázky týkající se zastupování učitelů, komunikace jejich očekávání a názorů, a zodpovědnosti za vyjadřování a obranu jejich profesních zájmů.
 • Výsledky ankety mezi aktéry regionálního školství ukázaly, že většina učitelů cítí, že jejich hlas není dostatečně slyšet a že jejich potřeby nejsou srozumitelně komunikovány. Učitelé se shodují na tom, že profese není ve veřejném prostoru zastoupena jednohlasně ani profesionálně. 
 • Vznikla silná poptávka po vytvoření zastřešující organizace, která by lépe reprezentovala zájmy a potřeby učitelů v širším společenském a politickém kontextu.
 • Diskuze zdůraznila, že hlasem učitelů by měli mluvit především ti, kdo mají přímou zkušenost s výukou a denním děním ve školách.

Společné závěry setkání:

 • Panuje shoda na tom, aby se zvýšila míra zapojení učitelů přímo do procesů rozhodování, které se týkají školství.

 • Vyzývá se k lepšímu vzájemnému propojení učitelů, školských institucí, zřizovatelů a vládních orgánů, aby byly efektivněji adresovány potřeby a názory pedagogů.

 • Z kulatého stolu vzešla jednoznačná výzva k reformě způsobu, jakým jsou učitelé v České republice zastoupeni, a k většímu uznání jejich klíčové role v systému vzdělávání. 

 • Diskuse byla zaznamenána a je zpřístupněna celé školské komunitě prostřednictvím videozáznamu a zápisu z akce.
 
 
 
 
Výsledky ankety:
 
 
 
 
Podrobný přehled
Videozáznam (Youtube)
 
 
 
 
Stručný zápis kulatého stolu:
 
 
1. část - vystoupení a diskuze přihlášených učitelů
 
Renáta Zajíčková, Prezentace: Výsledky ankety mezi aktéry regionálního školství
 

Příspěvky: 

 • Renáta Zajíčková, Gymnázium mezinárodních vztahů Praha: Úvodní slovo zaměřené na podporu učitelů a rozvoj školství. Naše školství trápí řada neřešených problémů, primárně špatně nastavená inkluze, úředníci to za nás nevyřeší, musíme být jednotní.
 • Eva Valová, ZŠ a MŠ Blížkovice, okr. Znojmo: Diskutovala o roli neziskových organizací ve zastupování učitelů. Poukázala na to, že učitelé se cítí ohroženi a že se jejich situace zhoršuje. Důraz kladla na bezpečnost ve školách a na potřebu, aby učitelé měli větší slovo v rozhodování o obsahu výuky.
 • Jan Vorba, ZŠ UNESCO, Uherské Hradiště: Vyjádřil obavy z nepřehledné situace v reprezentaci učitelů, kde za učitele mluví mnoho různých skupin. Podporuje vznik profesní komory a požaduje, aby MŠMT více podporovalo učitele.
 • Markéta Emmer Illová, ZŠ Velké Opatovice: Navrhla, aby za učitele mluvili přímo učitelé prostřednictvím zákonně zřízené profesní komory, která by se zabývala standardizací profese a etickým kodexem.
 • Jakub Horálek, ZŠ Křesomyslova, Praha: Poukázal na rozcestí, v němž se české školství nachází, a na potřebu shody v otázkách vzdělávacích cílů.
 • Jaroslava Interholcová, ZŠ a MŠ Nová, České Budějovice: Vyjádřila obavy, že akce může být povrchní bez reálných výsledků.
 • Martina Raiserová, ZŠ a MŠ Střílky: Upozornila na vysoký tlak na učitelskou profesi a potřebu podpory, která učitelům chybí.
 • Ctirad Vaník, Masarykova ZŠ a MŠ Krupka, Ústecký kraj: Poukázal na význam zapojení zřizovatelů a vyjádřil obavy z nedostatečné schopnosti dohodnout se.
 • Petr Vašíček, ZŠ Zborovská, Tábor: Podpořil vznik profesní komory a kritizoval absenci kariérního řádu.
 • Petr Došek, ZŠ Velvary; okres Kladno:  Vyjádřil přání po pracovní stabilitě a vytvoření cechu. 
 • Jan Horkel, ZŠ Pod Žvahovem, Praha: Zdůraznil, že za učitele by měli mluvit přímo učitelé, nikoli externí odborníci.
 • Jiří Nekuda, Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice: Vyjádřil obavy z povinné profesní komory a zdůraznil problémy s dosažením shody.
 • Daniel Pražák, ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha: Popsal změnu v percepci učitelů ve veřejném prostoru a potřebu profesionalizace, vyzval kazapojení širšímu učitelské komunity.
 • Marek Adler, ZŠ Be Open, Praha: Poukázal na stále stejná neřešená témata a potřebu širšího spektra hlasů učitelů ve veřejném dialogu.
2. část - vystoupení přihlášených hostů za asociace a spolky
 
Jiří Nantl, Prezentace: Jaké jsou možnosti zastoupení učitelů? Jak je to v zahraničí?
 

Příspěvky:

 • Jiří Nantl, MŠMT: Úvodní slovo zaměřené na podporu učitelů a rozvoj školství.
 • Štefan Klíma, Střední pedagogická škola a Střední odborná škola služeb Mladá Boleslav, neoficiální Pedagogická komora: Přinesl informace o tom, že soud uznal, že Radek Sárközi není prezidentem neoficiální pedagogické komory od roku 2020 a vyjádřil přání, aby vznikla zastřešující organizace. Učitele by tak ve veřejném prostoru již nezastupovali lidé, kteří naši profesi poškozují. Vyzval ke sjednocení, abychom dokázali účinně řešit problémy a budoucnost našich škol.
 • Iveta Křížová, Lidové noviny: Vyzvala učitele ke spolupráci a aktivní komunikaci s médii.
 • Renáta Zajíčková, Gymnázium mezinárodních vztahů Praha: Apelovala na novináře, aby pečlivě ověřovali zdroje informací o tom, kdo mluví jménem učitelů.
 • František Dobšík, školské odbory: Ocenil otevření důležitého tématu a apelujoval na aktivní zapojení komunity do další podpory pedagogické profese.
 • Janek Wagner, neoficiální Pedagogická komora: Poukázal na selhání spolků a nedostatek jednoty mezi pedagogy.
 • Radko Sáblík, Smíchovská SPŠ a Gymnázium, Praha: Diskutoval o potřebě zvýšit hrdost učitelů na svou profesi a adresoval problém nedostatečné podpory a motivace.
 • Jana Zapletalová, Asociace školských psychologů: Kritizovala orientaci společnosti na sociální sítě.
 • Andrea Hoffmannová, Statutární město Ostrava : Zdůraznila potřebu efektivnější komunikace mezi stávajícími aktéry ve školství včetně aktivní role zřizovatelů. 
 • Jan Břížďala, radní, Kraj Vysočina : Diskutoval o významu škol jako vizitek obcí a měst. 
 • Jiří Nantl, MŠMT: Reflektoval na potřebu angažované debaty o kurikulu a rozdílné pohledy na jeho význam.
 • Tomáš Habart, Člověk v tísni : Reagoval na pozitivní vnímání neziskových organizací ve školství - sehrávají svou úlohu, jsou relevantními aktéry.
 • Petra Mazancová, Učitelská platforma: Poukázala na to, že učitelé, kteří chtějí být slyšet, mají prostor pro vyjádření.
 • doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D, Asociace děkanů pedagogických fakult: Upozornil na klesající zájem o pedagogické povolání a absenci kariérního řádu.
 • Jiří Zajíček, Asociace středních průmyslových škol: Diskutoval o roli a viditelnosti asociací zaměstnavatelů ve školství.
 • Luboš Zajíc, Asociace ředitelů základních škol ČR:  Navrhl, že aktuální moment je vhodný pro začátek široké diskuse mezi všemi pracovníky ve školství.
 • Marek Adler, ředitel ZŠ Be Open: Položil otázku, jak zapojit absentující strany do diskuse. 
 • Ladislav Grof, ZŠ Nový Jičín: Hovořil o síle počtu pedagogických pracovníků a potřebě definovat roli zastřešující organizace.

 

 
 
Nezkrácené příspěvky všech aktérů naleznete ve videu:
 
Záznam kulatého stolu na Youtube
 
 
 
 
Děkujeme účastníkům!
 
 
 
 
 
 
Základní škola Pod Žvahovem
Asociace pedag. pracovníků ČR, z. s.
Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461
Kraj Vysočina
HK ČR
ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, 360 09 Karlovy Vary, příspěvková organizace
Statutární město Ostrava
Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace
Eduklinika s.r.o. a Za sklem o.s.
ZS a MS CSA Bohumin
ZŠ Tábor, Zborovská 2696
Poslanecká sněmovna PČR
Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
ZŠ J. A. Komenskeho Dačice
Zakladní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetin, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Nová ul. č.5, 370 01 České Budějovice
ZŠ Křesomyslova, Praha 4
Základní škola a Mateřská škola Střílky, p.o.
NPI ČR
Asociace waldorfských mateřských škol
ZŠ Strossmayerovo náměstí, U Uranie
Gymnázium, SOŠ a Pražská taneční konzervatoř, s.r.o.
Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Asociace pracovníků speciálně pedagogických center
META, o. p. s. a ZŠ Strossmayerovo náměstí
Základní škola a Mateřská škola Mšené- lázně
Trojské gymnázium s.r.o.
ZŠ Jana Amose Komenského
Svět vzdělání
Základní škola Nepomuk, okres Plzeň - jih
Základní škola a Mateřská škola Tovačov
Fakulta sociálních věd UK
MŠMT
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234; AVOŠ
ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Gymnázium a Sportovní gymnázium, ZŠ
ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.
Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Praha - západ
Základní škola, Velehrad. okres Uh. Hradiště

 

 
Informatorium 3-8
Řízení školy, Wolters Kluwer ČR
MŠMT
Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137
MŠ "Slunéčko" Praha 5
Táborské soukromé gymnázium a Základní škola
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
ASKI
FZŠ Olomouc, Hálkova 4
EDUCAnet
ZŠ Středokluky
Asociace podnikavé Česko
PPP pro Prahu 1,2 a 4
Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace
ZŠ Horní Slavkov, Školní 786, přísp. organizace
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace
Střední odborná škola logistických služeb
ZŠ Křesomyslova, Praha 4
ZSKV, PPP 11
Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk
ZŠ Most, U Stadionu 1028 Most 434 01
Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace
Hrubá
MŠS, ZŠS a PrŠ Ibsenka Brno
PSP ČR
Základní škola, U Stadionu 1028 Most
Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice
ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál
MŠ U Krtečka, Praha - Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace
základní škola
Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p.o.
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5
54.materska skola Plzeň, Stanicni 72, prispevkova organizace
64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace
Učitel naživo
Učitel naživo
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr,. Znojmo příspěvková organizace
ZŠ Praha 7
Asociace speciálních pedagogů ČR
Učitelská platforma, ZŠ Solidarita
Nadace RSJ
Schola Empirica zs
ZŠ Tábor, Zborovská 2696

Sledujte mě na Instagramu